KULLANIM ŞARTLARI

www.shop.festivalhali.com web sitesinde (kısaca "site" olarak anılacaktır), site tarafından sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. Site hizmetlerinden yararlanan ve siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, site tarafından işbu site hükümlerinde yapılan her değişikliği önceden kabul etmiş sayılmaktadır. Kullanıcılar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla, site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Kullanıcılar, site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacaklarını, kopyalamayacaklarını, dağıtmayacaklarını, işlemeyeceklerini gerek bu eylemleri ile gerekse başka yollarla, ESTİVA HALI TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Estiva) ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.
Kullanıcılar, siteyi kullanarak, Estiva, diğer kullanıcıların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaklardır. Kullanıcıların işbu site Kullanım Koşulları hükümlerine ve hukuka aykırı olarak site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı sitenin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir sorumluluğu yoktur.
Kullanıcılar, site dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını; Estiva’nın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz niteliği taşıyacak fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.
Estiva tarafından site üzerinden, Estiva’nın kendi kontrolünde olan ve/veya olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara erişim verilebilir. Bu erişimler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacını veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliğini taşımamaktadır. Site üzerindeki erişimler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu erişimler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içerikleri hakkında Estiva’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.
Estiva, sunduğu hizmetlerden hangilerinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.
Gizlilik: Estiva, gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini tespit etmektedir. Yürürlükteki emredici mevzuat gereğince ve/veya yetkili adli ve idari makamlardan gelecek talepler doğrultusunda kullanıcılara ait. IP adreslerini açıklayacaktır.

Fikri Mülkiyet Hakları: Sitenin tüm elemanları (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar -"Estiva’nın Telif Haklarına Tabi Çalışmaları" olarak anılacaktır) Estiva’ya veya ilgili hak sahibine aittir. Kullanıcılar, Estiva hizmetlerini, Shop.festivalhali.com bilgilerini ve Shop.festivalhali.com 'un Telif Haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Estiva'nın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Kullanıcılar, işbu site ''Kullanım Koşulları'' kapsamında, Estiva tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde, Estiva'nın Telif Haklarına tabi çalışmaları'nı çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
Site kullanım koşulları'nda değişiklikler Estiva, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, işbu site kullanım koşulları'nı herhangi bir zamanda, sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu site kullanım koşullarının değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır.
Uygulanacak Hukuk Ve Yetki: İşbu site kullanım koşullarının uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu site kullanım koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu site kullanım koşullarından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Gaziantep Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Yürürlülük Ve Kabul: İşbu site kullanım koşulları, Estiva tarafından, site içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, siteyi kullanmakla, işbu site kullanım koşullarının hükümlerini, kabul etmiş olmaktadırlar.